ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
130,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.net
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.org
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.biz
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.info
80,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.ir
500تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال

دسته بندی خود را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

*